پیشنهادات

ميهمان گرامي

ضمن ابراز خرسندي از اقامت شما در هتل پارسيان استقلال و با آرزوي ميزباني مجدد، پيشاپيش از اينکه با نظرات خود ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات به ميهمانان ياري مي نماييد سپاسگزاريم .

در همين راستا مي توانيد انتقادات و پيشنهادات خود را در ارتباط با خدمات هتل

از طريق ارسال پيام الکترونيکي به نشاني : PR@esteghlalhotel.com

يا تماس تلفني با شماره هاي : 25-22660011 - 021 (داخلي 240)

و خط مستقيم 22660220- 021 روابط عمومي هتل (واحدرسيدگي به شکايات ميهمانان) منعکس نمائيد.


واحد روابط عمومي هتل پارسيان استقلال