آگهی مزایده عمومی شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال
١٠:٤٢ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

آگهی مشرکت هتل بین المللی پارسیان استقلالناقصه عمومی
١٠:٤١ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
١٠:٣١ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایدهو مناقصه عمومی(نوبت دوم)
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایدهو مناقصه اقدام نماید.
١٨:١١ - يکشنبه ٦ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

آگهی مزایده و مناقصه عمومی (نوبت دوم)
١٥:١٠ - دوشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای موارد مشروحه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
٠٩:٣٣ - سه شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١٤:٤٣ - سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید..
٠٩:٣٢ - چهارشنبه ١١ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١١:٠٢ - چهارشنبه ٤ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

-مناقصه گذار: شرکت هتل پارسیان استقلال 2- موضوع مناقصه: انتخاب مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات وبررسی آسیب پذیری وبهسازی لرزه ای برج غربی . 3- متقاضیان از تاریخ نشر این آگهی تا تاریخ 14/6/94 مهلت دارند پس از تماس تلفنی با شماره 25- 22660011 داخلی (305) از شرایط شرکت در مناقصه مطلع گردیده و به آدرس خ- ولیعصر چهار راه پارک وی هتل استقلال امور مالی مراجعه و نسبت به اخذ اسناد مناقصه یا بازدید از ساختمان اقدام نماید.
١٠:٥٧ - سه شنبه ٣ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>