هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٠:٤٣ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی واگذار نماید.
١٣:٤٣ - چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال درنظر دارد رستورانهای ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی بصورت مشارکت(بهره برداری) به مدت دو سال واگذار نماید.
١٣:٤٤ - سه شنبه ٧ آبان ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید:
١٢:٠٥ - دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8