شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه طلا و جواهر به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

1. اجاره غرفه شماره 12(فرش) 2. اجاره غرفه شماره 23(فرش) 3. اجاره غرفه شماره 4و2 به پیشنهاد متقاضی
١٧:٣٣ - شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد
٠٩:٤٤ - چهارشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٣:٢٧ - پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی واگذار نماید.
١٢:٢٤ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظردارد سرویس، نگهداری و راهبردی تاسیسات موتورخانه برج شرقی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
٠٩:٤٥ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.
١٠:٣٠ - سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٠:٤٣ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی واگذار نماید.
١٣:٤٣ - چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال درنظر دارد رستورانهای ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی بصورت مشارکت(بهره برداری) به مدت دو سال واگذار نماید.
١٣:٤٤ - سه شنبه ٧ آبان ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>