سالن جلسات

سالن جلسات درياي نور:

سالن درياي نور يکي از بزرگترين سالن هاي فاقد ستون در ايران است که با توجه به نوع چيدمان تا 1000 نفر گنجايش دارد . اين سالن محل بسيار مناسبي براي برگزاري کنفرانس ها، همايش هاي ملي و بين المللي، اجتماعات خانوادگي و ضيافت ها است، همچنين معماري خاص اين سالن زيبايي بيشتري به آن بخشيده است .
هم اکنون رزرو کنيد

سالن جلسات ياس:

سالن هاي ياس 1 و 2 با ظرفيت کلي 300 نفر فضايي زيبا و آرام براي برگزاري مراسم عروسي مي باشد، همچنين هر کدام از اين سالن ها بطور جداگانه با ظرفيت هاي به ترتيب 200 و 150 نفر فضاي برگزاري سمينار و جلسات مختلف را فراهم آورده است .

هم اکنون رزرو کنيداتاق جلسه:


اتاق جلسه با ظرفيت 10 الي 12 نفر با چيدمان O شکل و مجهز به ويدئو پروژکتور و پرده هاي نمايش محل برگزاري جلسات خصوصي شرکت هاست .

هم اکنون رزرو کنيد