سالن همایش

سالن همايش هاي درياي نور:

سالن درياي نور يکي از بزرگترين سالن هاي فاقد ستون در ايران است که با توجه به نوع چيدمان تا 1000 نفر گنجايش دارد . اين سالن محل بسيار مناسبي براي برگزاري کنفرانس ها، همايش هاي ملي و بين المللي، اجتماعات خانوادگي و ضيافت ها است، همچنين معماري خاص اين سالن زيبايي بيشتري به آن بخشيده است .
هم اکنون رزرو کنيد

سالن همايش هاي ياس:

سالن هاي ياس 1 و 2 با ظرفيت کلي 300 نفر فضايي زيبا و آرام براي برگزاري مراسم عروسي مي باشد، همچنين هر کدام از اين سالن ها بطور جداگانه با ظرفيت هاي به ترتيب 200 و 150 نفر فضاي برگزاري سمينار و جلسات مختلف را فراهم آورده است .

هم اکنون رزرو کنيدسالن همایش نوفل لوشاتو :


سالن نوفل لوشاتو با ظرفيت 140 نفر و با محيطي خاص و دلنشين محل مناسبي جهت برگزاري جشن هاي کوچک، برگزاري جلسات و سمينار مي باشد .

هم اکنون رزرو کنيد