شرکت های دانش بنیان

شرکت هاي دانش بنيانشرکت ها و موسسات دانش بنيان شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري هستند و همين طور تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل طراحي و توليد کالا و خدمات در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشکيل مي‌شود . در واقع اين شرکتها حلقه واسطه بين ايده و تکنولوژي هستند که مي توانند ايده ها رادر مسير رسيدن به تکنولوژِي هدايت کنند وگاهي اوقات خود همين شرکتها هم مي توانند ايده خودشان را به تکنولوژِي تبديل کنند .


اهداف شرکت دانش بنيان چيست ؟

1- ايجاد زمينه براي بکار گيري بنيه علمي دانشگاه و واحد هاي پژوهشي و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در سطح جامعه .

2- تجاري سازي يافته هاي علمي .

3- ترغيب جامعه دانشگاهي و شخصيت هاي علمي براي شرکت در فعاليت در جهت رفع نياز جامعه و امکان ايجاد و افزايش درآمد براي شخصيت هاي علمي و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه ها .

4- تحول در دست يافته هاي اجتماعي با حضور شخصيت هاي علمي در اين عرصه .


زمينه فعاليت شرکت هاي دانش بنيان :

1- انجام پژوهش هاي کاربردي و توسعه ايي .

2- ارائه خدمت تخصصي و مشاوره ايي .

3- توليد محصولات با فن آوري نوين (توسعه فن آوري) .

4- انجام خدمات توسعه فن آوري .

5- انجام خدمات ورود کارها به بازار بين الملل و خدمات جهاني کردن آنها .


انواع شرکت دانش بنيان:

شرکت هاي دانش بنيان به دو روش ثبت مي شوند :


1- شرکت هايي که فقط اعضاي هيات علمي مالکين آن هستند.

2- شرکت هايي که دانشگاه ها در آن مالکيت دارند.