رزرو بوسیله ارسال فاکس

مراحل ارسال رزرو بوسیله فاکس

1- ارسال فاکس

ارسال فاکس به واحد رزرواسیون هتل به شماره 226600312-بررسی رزرو

پس از بررسی تاریخ ورود و خروج در سیستم در صورت امکان اقدام می گردد.معایب این روش :
صرف زمان زیاد
صرف هزینه
پاسخگو نبودن به دلیل شلوغی خطوط تلفن
قطعی تلفن
احتمال عدم تایید رزرو
عدم امکان انتخاب نوع اتاق