اتاق جلسه


اتاق جلسه با ظرفيت 10 الي 12 نفر با چيدمان O شکل و مجهز به ويدئو پروژکتور و پرده هاي نمايش محل برگزاري جلسات خصوصي شرکت هاست .