اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:


رئيس هيئت مديره : جناب آقاي مجيد درزي
نايب رئيس و مديرعامل : جناب آقاي شهرام صالحي
عضو هيئت مديره : جناب آقاي جعفر آهنگران