چاپ        ارسال به دوست

مزایده تیر ماه 1402

مزایده غرف 5-3-19-23

"آگهی مزایده عمومی " شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان با استناد به مجوز صادره کمیسیون معاملات به شماره 6 مورخ 07/03/1402 مزایده تابلو تبلیغاتی، غرف 5-3-19 و 23 هتل در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل، برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت زمان یکساله اقدام نماید. ردیف شرح مبلغ سپرده به ريال 1 مزایده عمومی نوبت اول تابلو تبلیغاتی (بیلبورد واقع در اتوبان شهید چمران) 1.000.000.000 2 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 23 با کاربری آزاد ترجیحاً واجد شرایط هتل 100.000.000 3 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 19 با کاربری آزاد ترجیحاً واجد شرایط هتل 100.000.000 4 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 3 با کاربری آزاد ترجیحاً واجد شرایط هتل 100.000.000 5 مزایده عمومی نوبت اول غرفه شماره 5 با کاربری آزاد ترجیحاً واجد شرایط هتل 100.000.000 از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 29/03/1402 تا تاریخ 06/04/1402 از ساعات 8 الی 14 (باستثنای روز جمعه) به امور مالی (واحد قراردادها) شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال به آدرس زیر مراجعه نمایند: نشانی : تهران تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر(عج)، هتل بین المللی پارسیان استقلال، امور مالی، واحد قراردادها تلفن: 25-22660011 داخلی 305 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 06/04/1402 می باشد. • تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان شرکت در مزایده : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 07/04/1402 می باشد. • محل جمع آوری پاکات متقاضیان : امور مالی، امور قراردادها • جهت خرید اسناد مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب 4308186784791 نزد بانک سینا شعبه تجریش به نام هتل بین المللی پارسیان استقلال واریز و رسید واریزی ارائه گردد. ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد مزایده به سایت www.esteghlalhotel.ir مراجعه فرمایند. من ا... التوفیق احمد مولوی مدیر عامل رونوشت:


١١:٥٠ - پنج شنبه ١ تير ١٤٠٢    /    شماره : ٤٩٣٢    /    تعداد نمایش : ١٢٠