نگاهی به تاریخچه متل
تاریخچه پیدایش متل ها با تاریخچه تولید ماشین‌ها و احداث جاده‌ها گره خورده است؛ ازآنجایی‌ که کاربرد اصلی متل، ارائه اقامتگاهی برای مسافران بین‌راهی است، بالطبع جاده‌ها تأثیر بسیار زیادی بر روی گسترش این نوع اقامتگاه‌ها داشته اند. اولین متل درکالیفرنیا و در سال 1925 ساخته شد، در آن زمان، متل‌ها کمتر از ۲۰ اتاق داشتند و فقط نیازهای ابتدایی مسافران را برطرف می‌کردند؛ رونق متل‌ها در واقع از بعد از پایان جنگ جهانی دوم و زمانی که ساخت خودروها و گسترش جاده‌ها درآمریکا با سرعت پیشرفت کرد، آغازشد و با گذشت زمان، متل‌ها به نوع متداولی از اقامتگاه‌ تبدیل شده اند واتاق‌های بیشتری نسبت به گذشته داشته و امکانات بیشتری را تأمین می‌ نمایند.

انواع متل
متل ها بسته به میزان خدماتی که ارایه می نمایند به دو دسته تقسیم شده اند: دسته اول: متل‌هایی هستند که فقط نیازهای ضروری مسافران را تأمین می‌کنند و درآنها نباید توقع رستوران و یا امکانات بیشتر در اتاق‌ها را داشت. دسته دوم: این دسته نسبت به دسته اول خدمات بیشتری مانند استخر، رستوران و اتاق با امکانات بیشتربه مسافران ارائه می‌دهند.

تفاوت بین متل وهتل
1- تفاوت در مکان احداث: متل‌ها اغلب در کنارۀ یک مسیر و در جاده‌ها ساخته می‌شوند.
2- تفاوت در ساختمان و معماری: معماری متل‌ها بسیار ساده‌تر از هتل‌ها است ودر آنها از تزئینات کمتری استفاده می‌شود؛ تعداد طبقات متل‌ها نسبت به هتل‌ها کمتر است و در اکثر موارد ساختمان‌هایی با یک یا دوطبقه هستند؛ درِ اتاق‌ها در هتل‌ها، داخل ساختمان است درحالیکه درِ اتاق متل ها بیرون قرار می‌گیرد.
3- تفاوت در امکانات: محل متل‌ها دورتر از شهر است. در اطراف متل‌ها نمی‌توانید همه امکانات بجز موارد ضروری را پیدا کنید، سایر امکانات، مانند رستوران‌های لوکس و یا مراکز خرید از متل‌ها فاصله دارند و لازم است حتی پیش از اقامت در متل، مطمئن شوید که مواد غذایی لازم را با خود به همراه دارید.
4- تفاوت در هزینه‌ها و مدت اقامت: این یک تفاوت اساسی بین هتل و متل است؛ در متل ها هزینه اقامت به ‌صورت ساعتی محاسبه می‌شود و نبود امکانات، خدمات متنوع و یا تفریح‌ باعث می‌شود افراد در متل کمتر بمانند، معمولاً سفر افراد در هتل‌ها چند روز و در متل‌ها ممکن است چند ساعت و یا یک شب باشد.
5-تفاوت در درجه بندی: تعداد ستاره‌های هر هتل بر اساس استانداردهای جهانی تعیین می‌شوند، این استانداردها، میزان امکانات و خدمات هتل‌ها را می‌سنجند و برهمین ‌اساس، تعداد ستاره‌های آن را تعیین می‌کنند اما درباره متل‌ها این استانداردهای جهانی وجود ندارند ونهایتاً در برخی نقاط به متل‌ها براساس میزان پاکیزگی و بهداشت، درجۀ 5/1 و یا 5/2 اعطا می نمایند.

آیا در ایران متل داریم؟ متل‌ها در ایران نیز وجود دارند با این تفاوت که ممکن است متل‌های ایران کمی با تعاریف استاندارد متل متفاوت باشند؛ متل‌های ساخته شده در ایران امکانات بیشتری دارند و حتی برخی از آن‌ها داخل شهر هستند و دسترسی خوبی به امکانات و تفریحات دارند.