سالن ياس 1


سالن هاي ياس 1 با ظرفيت کلي 300 نفر فضايي زيبا و آرام براي برگزاري مراسم عروسي مي باشد، همچنين اين سالن با ظرفيت هاي به ترتيب 200 و 150 نفر فضاي برگزاري همایش، سمينار و جلسات مختلف را فراهم آورده است .