خدمات ويژه ترانسفر فرودگاهي هتل پارسيان استقلال :

سرويس دهي 24 ساعته، استفاده از به روزترين مدل هاي خودرد، قابليت رزرو تلفني ترانسفر فرودگاهي، ارائه خدمات VIP و CIP از بدو ورود تا زمان خروج


خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی