سالن دریای نور

سالن دریای نور

سالن کم نظیرو باشکوه دریای نور با سقفی مرتفع و مساحت هزارمترمربع بدون ستون، آماده برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس، رونمایی، دوره های آموزشی و موارد مشابه است. چیدمانهای مختلف اعم از یو شکل تا 200 نفر؛ کلاسی تا 600 نفر؛ سینمایی تا 800 نفر؛ کنفرانسی با میزهای گرد روبه سن تا 600 نفر و جشن های سالیانه شرکتی به صورت میهمانی تا 850 نفر در این سالن قابل اجرا است. از دیگر قابلیت های دیگر این سالن، امکان تفکیک آن به دو تا چهار سالن کاملا جدا از هم می باشد و دارای فضای مجزا برای پذیرایی از میهمانان با میان وعده و یا صرف غذا است.


یاس 2

یاس 2

این سالن فارغ از هیایوی لابی، موقعیتی دنج و آرام را برای برگزاری جلسات دراختیار می گذارد.با توجه به پلان و مساحتی که دارد امکان چیدمان کلاسی تا 80 نفر؛ یو شکل تا 40 نفر سینمایی تا 60 نفرو میهمانی تا 150 نفر را میسر می نماید و این به نحوی است که همزمان امکان پذیرایی و استقرار بوفه غذا و یا میان وعده نیز در سالن فراهم است .