مراحل ارسال رزرو بوسيله فاکس


1- ارسال فاکس

ارسال فاکس به واحد رزرواسيون هتل به شماره 22660031


2-بررسي رزرو

پس از بررسي تاريخ ورود و خروج در سيستم در صورت امکان اقدام مي گردد.