مراحل ارسال رزرو بوسيله فاکس


1- ارسال فاکس

ارسال فاکس به واحد رزرواسيون هتل به شماره 22660031


2-بررسي رزرو

پس از بررسي تاريخ ورود و خروج در سيستم در صورت امکان اقدام مي گردد.


معايب اين روش :
- صرف زمان زياد
- صرف هزينه
- پاسخگو نبودن به دليل شلوغي خطوط تلفن
- قطعي تلفن
- احتمال عدم تاييد رزرو
- عدم امکان انتخاب نوع اتاق