تناسب اندام :

کلوپ ورزشي هتل پارسيان استقلال محلي مناسب براي يک شروع خوب تا رسيدن به فرم اندام دلخواه
ساعات کار:
خانم ها: روزهاي زوج ساعت 9 الي 21
آقايان: روزهاي فرد ساعت 9 الي 21، جمعه ها: 9 صبح الي 21
( خارج از سرویس می باشد)