اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:


رئيس هيئت مديره : جناب آقاي مجيد درزي
نايب رئيس و مديرعامل : جناب آقاي مهدی ابریشم کش
عضو هيئت مديره : جناب آقاي جعفر آهنگران
عضو هيئت مديره : جناب آقاي اسدلله کریمی
عضو هيئت مديره : جناب آقاي امیرحسین صدیقیان