مزایده مناقصه
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
١٣:٤٦ - يکشنبه ٤ اسفند ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
اجاره غرف شماره 3- 5-18-31-32
١٠:٠٦ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین، نیروی انسانی ، ایاب ذهاب
١٠:٣٦ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین ، ایاب ذهاب ، نیروی انسانی
١٠:٢٦ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
رستوران دلفین ، نیروی انسانی ، ایاب ذهاب
١٠:٢١ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده مناقصه رستوران دلفین، نیروی انسانی، سرویس ایاب ذهاب
١١:٤٤ - يکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
مزایده نوبت دوم غرف 8،9،19
١٦:٥٤ - سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه هتل استقلال
در خصوص مزایده نوبت اول اجاره غرفه ها
١٥:٤٨ - دوشنبه ٢٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١١:٥٦ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٠٨:٣٤ - يکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>