شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان درنطر دارد نسبت به واگذاری موارد با شرایط مندرج در برگ شرایط برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١٠:٣٢ - شنبه ٩ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حفظ و نگهداری تاسیسات برج شرقی هتل
١٤:١٢ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
١٠:٣٣ - چهارشنبه ١٢ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

مزایده نوبت دوم اجاره رستوران آبشار مزایده نوبت دوم اجاره غرف شماره 20 و 21 3- مزایده نوبت دوم اجاره غرف شماره 20 و 21 ( کاربری آزاد – ترجیحاً فروش عطر ، ساعت و ... )
١٠:١٨ - شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

گهی مناقصه عمومی نوبت دوم درخصوص انتخاب طراح و انتخاب دستگاه نظارت شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مهندسین مشاور با تجربه جهت طراحی بازسازی برج غربی و لابی و انتخاب دستگاه نظارت بر پروژه بازسازی اقدام نماید.
٢٣:٥٣ - دوشنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک باب رستوران با شرایط مندرج در برگ شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١١:٤٠ - چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد جهت پروژه بازسازی برج غربی هتل نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور با تجربه به عنوان عامل چهارم از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
١١:٢٦ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

1- مناقصه نوبت اول سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 2- مزایده نوبت اول محل اسبق رستوران ژاپنی ( کاربری آزاد) 3- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١١:٢٢ - يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

- مناقصه نوبت دوم انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری در مراسمات 2- مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 8 و 9 3- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١٠:٣٦ - شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

مناقصه نوبت دوم سرویس ، تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل 2- مزایده نوبت دوم اجاره رستوران کاسپین 3- مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 31 و 32 4- قابلیت مذاکره جهت اجاره غرف شماره 20، 21 ، 22 و 17 ( در متراژهای 30 و 18 متر مربع )
١٠:٣٠ - شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>