شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
١٧:٣٠ - دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

1. اجاره غرفه طلا و جواهر(ورودی لابی) 2. اجاره غرفه شماره 23(فرش)
٠٨:٤٣ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرفه طلا و جواهر به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

1. اجاره غرفه شماره 12(فرش) 2. اجاره غرفه شماره 23(فرش) 3. اجاره غرفه شماره 4و2 به پیشنهاد متقاضی
١٧:٣٣ - شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد
٠٩:٤٤ - چهارشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٣:٢٧ - پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی واگذار نماید.
١٢:٢٤ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظردارد سرویس، نگهداری و راهبردی تاسیسات موتورخانه برج شرقی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
٠٩:٤٥ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.
١٠:٣٠ - سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٠:٤٣ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>