شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١٤:٤٣ - سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید..
٠٩:٣٢ - چهارشنبه ١١ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
١١:٠٢ - چهارشنبه ٤ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

-مناقصه گذار: شرکت هتل پارسیان استقلال 2- موضوع مناقصه: انتخاب مهندسین مشاور جهت انجام مطالعات وبررسی آسیب پذیری وبهسازی لرزه ای برج غربی . 3- متقاضیان از تاریخ نشر این آگهی تا تاریخ 14/6/94 مهلت دارند پس از تماس تلفنی با شماره 25- 22660011 داخلی (305) از شرایط شرکت در مناقصه مطلع گردیده و به آدرس خ- ولیعصر چهار راه پارک وی هتل استقلال امور مالی مراجعه و نسبت به اخذ اسناد مناقصه یا بازدید از ساختمان اقدام نماید.
١٠:٥٧ - سه شنبه ٣ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - سه شنبه ١٦ تير ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات موتورخانه برج شرقی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یاحقوقی ازطریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - شنبه ١٣ تير ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠
مزایده عمومی
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری غرف هتل به بهره بردار به واجدین شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید. 1. اجاره غرفه شماره 18 سفره عقد 2. اجاره غرفه شماره 26 لوازم آنتیک و عتیقه جات 3. اجاره غرفه آرایشگاه مردانه 4. اجاره تاکسی سرویس 5. اجاره کیوسک اینترنت
٠٨:٠٠ - دوشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه عمومی نوبت دوم
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - شنبه ٩ خرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه عمومی
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامین نیروی شرکتی خود از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید.
٠٨:٠٠ - دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه عمومی
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد موارد مشروح ذیل را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید. 1. نگهداری فضای سبز 2. راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات موتورخانه برج شرقی 3. راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
١١:٠٠ - دوشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>