هتل پارسیان استقلال در نظردارد سرویس، نگهداری و راهبردی تاسیسات موتورخانه برج شرقی را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
٠٩:٤٥ - شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.
١٠:٣٠ - سه شنبه ١٧ دی ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه واگذار نماید.
١٠:٤٣ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی واگذار نماید.
١٣:٤٣ - چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال درنظر دارد رستورانهای ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی بصورت مشارکت(بهره برداری) به مدت دو سال واگذار نماید.
١٣:٤٤ - سه شنبه ٧ آبان ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

هتل پارسیان استقلال در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده و مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید:
١٢:٠٥ - دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14