مزایده و مناقصه بهمن 1401
مناقصه خدمات گل آرایی و مزایده چند غرفه
١٤:١٧ - شنبه ١٥ بهمن ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
دی 1401
احیاء و نگهداری فضای سبز غرف 20 و 21 غرفه 13
١٠:٢٦ - يکشنبه ١٨ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه دی ماه
مذاکره حول غرفه شماره 4 مناقصه خدمات گل آرایی
٠٩:٥٣ - يکشنبه ١٨ دی ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه 23 آذر 1401
شرح مبلغ سپرده به ريال مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول حفظ، احیاء و نگهداری فضای سبز هتل 500.000.000 مذاکره عمومی اجاره غرفه شماره 36 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل(جنب درب لابی) 500.000.000 مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 20 و 21 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل 100.000.000 مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 13 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل 100.000.000
١٦:٥٣ - پنج شنبه ٢٤ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی 9آذر1401
شرح مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی اجاره غرفه شماره 36 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل (جنب درب ورودی لابی هتل) مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی اجاره غرفه شماره 30 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی اجاره غرفه شماره 12 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی اجاره غرفه شماره 4 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مذاکره اجاره غرفه شماره 26 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل
١١:٥٢ - چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
اجاره غرف
شرح مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 36 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل (جنب درب ورودی لابی هتل) مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 30 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 12 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرفه شماره 4 با کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل
٠٩:٣٥ - دوشنبه ٣٠ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی 22 آبان
مزایده عمومی نوبت دوم و مذاکره احتمالی اجاره فضای پارکینگ شرقی جهت انجام خدمات پارکینگ خودرو - برای مدت یکسال (واجد شرایط هتل) مذاکره غرفه شماره 14 و 15 کاربری آزاد ترجیحا واجد شرایط هتل مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 26
١١:٣٨ - يکشنبه ٢٢ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
اجاره غرف
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 6 و 7 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 14 و 15 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 26 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل)
١٣:٠٢ - دوشنبه ٩ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
نوبت اول غرف
مزایده نوبت اول غرفه شماره 6 و 7 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 13 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 14 و 15 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 54 کاربری انبار
٠٧:٥٦ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مذاکره غرفه 10
مذاکره غرفه شماره 10 مزایده نوبت دوم مذاکره احتمالی غرفه 27
١٤:٥١ - پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>