اجاره غرف
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 6 و 7 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 14 و 15 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 26 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل)
١٣:٠٢ - دوشنبه ٩ آبان ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
نوبت اول غرف
مزایده نوبت اول غرفه شماره 6 و 7 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 13 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 14 و 15 کاربری آزاد (واجد شرایط هتل) مزایده نوبت اول غرفه شماره 54 کاربری انبار
٠٧:٥٦ - چهارشنبه ٢٠ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مذاکره غرفه 10
مذاکره غرفه شماره 10 مزایده نوبت دوم مذاکره احتمالی غرفه 27
١٤:٥١ - پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده غرف هتل
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 10 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 34 با کاربری آرایشگاه مردانه مزایده نوبت اول غرفه شماره 27 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 20 و 21 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 29 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری
١٠:٥١ - سه شنبه ٢٩ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه ایاب ذهاب -فضای سبز
سرویس ایاب و ذهاب - فضای سبز
١٥:٣٦ - چهارشنبه ٢٣ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت اول غرف 10 و 34
مزایده نوبت اول غرفه شماره 10 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 34 با کاربری آرایشگاه مردانه
١٣:٥٦ - سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
انتخاب پیمانکار فضای سبز
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار فضای سبز
١٦:٣٠ - شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اجاره غرف 5 و 26
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مذاکره اجاره غرفه شماره 5 واقع در طبقه زیرین مرکز تجاری با کاربری اداری مذاکره اجاره غرفه شماره 26 واقع در طبقه همکف مرکز تجاری با کاربری آزاد " واجد شرایط هتل "
١٧:١٢ - چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 3-19 و 23
٠٩:٠٩ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 5-26 و 28
٠٨:٥٧ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>