مزایده و مناقصه
مزایده عمومی نوبت اول اجاره تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد تبلیغاتی)
١١:٥٥ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده غرف
مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 3-19 و 23
١١:١٠ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده و مناقصه عمومی
تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مزایده عمومی نوبت دوم انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسماند های تر و خشک
١٠:٥٣ - پنج شنبه ٥ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 واقع در طبقه همکف - مناقصه عمومی تعمیر ، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
١٠:٠٥ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 در طبقه همکف - مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
٠٩:٥٨ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه
مزایده اجاره غرف 16 و 32 در طبقه همکف - مناقصه تعمیر، سرویس ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
٠٩:٥٨ - پنج شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
اصلاحیه آگهی هتل پارسیان استقلال
مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 1-8-9 و 31 برای مدت یکسال- تاریخ مهلت تحویل اسناد شرکت درمزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19/11/1400-
١٤:٤٩ - شنبه ٩ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده مناقصه نوبت اول
مزایده عمومی اجاره غرف 1، 8، 9 واقع در طبقه زیرین تجاری هتل برای مدت یکسال- مزایده عمومی اجاره غرف 16، 31، 32 واقع در طبقه همکف واقع ذر طبقه همکف مرکز تجاری هتل برای مدت یکسال- مزایده اجاره سالن ورزشی هتل- کاربری باشگاه ورزشی ترجیحا ورزش والیبال و فوتبال برای مدت یکسال
١٠:٥٠ - شنبه ٢ بهمن ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده اجاره غرف 4 و 12 بمدت یکسال
١١:١٩ - يکشنبه ١٢ دی ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠
مزایده عمومی
lمزایده عمومی اجاره غرف 4 و 12 - کاربری تجاری و اداری- یکساله مزایده غرفه 16 32 - کاربری تجاری و اداری- یکساله
٠٨:٤٣ - دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>