مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 8 – 9- 18 – 31 و 32
مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 8 – 9- 18 – 31 و 32 ( کاربری آزاد – ترجیحاً آژانس هواپیمایی- فروش عطر ، ساعت ، ملزومات ، صنایع دستی و ... ) مزایده عمومی نوبت دوم اجاره واحد تجاری شماره 49 سوله ساختمان اداری برای مدت سه سال با کاربری آزاد – ترجیحاً امور اداری ، انبار و ...
١٠:٢٦ - چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه عمومی نوبت دوم سرویس، تعمیر
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید. ردیف شرح 1 مناقصه عمومی نوبت دوم سرویس، تعمیر ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل
١٠:٤١ - سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 1 و 14 برای مدت یکسال ( کاربری آزاد – ترجیحاً امور اداری – فروش عطر ، ساعت و ...) مزایده عمومی نوبت اول اجاره (واحد شماره 47– سوله انبار ساختمان غربی ) ، (واحد شماره 48 سوله انبار ساختمان شرقی ) ، ( واحد شماره 49 سوله ساختمان اداری) ، برای مدت سه سال با کاربری آزاد – ترجیحاً امور اداری ، انبار و ...
٠٩:٣٨ - يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
تجدید مناقصه نوبت اول سرویس، تعمیر ، نگهداری و راهبری آسانسورهای هتل مناقصه نوبت دوم سرویس، تعمیر ،نگهداری و راهبری تاسیسات برج شرقی
١٣:٠٠ - دوشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم
شرح مزایده نوبت دوم اجاره غرف شماره 4 و 12 (کاربری آزاد – ترجیحاً چرم و مصنوعات چرمی ، امور دفتری و ....) مزایده نوبت دوم اجاره غرفه شماره 2 (کاربری آزاد – ترجحاً امور دفتری و اداری) مزایده نوبت دوم اجاره غرفه شماره 37 (کاربری آزاد- ترجیحاً امور صرافی و بانکداری) مزایده نوبت دوم اجاره سوله ورزشی مزایده نوبت اول اجاره غرف شماره 1 و 14 ( کاربری آزاد – ترجیحاً امور اداری – فروش عطر ، ساعت و ...)
١٣:٥٦ - چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل ، به اشخاص حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی اقدام نماید.
١١:٣٤ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه ها و سوله ورزشی از طریق مزایده عمومی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یک سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه اقدام نماید.
١١:٢٣ - چهارشنبه ٥ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه شماره 37 ( غرفه صرافی واقع در لابی هتل ) و غرفه شماره 2 ( واقع در طبقه زیرین مرکز تجاری هتل) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.
٠٩:٤٨ - دوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
مزایده نوبت دوم رستوران در هتل بین المللی پارسیان استقلال
هتل بین المللی پارسیان استقلال در نظر دارد رستوران های ژآپنی ،ترکیه ای و دلفین را به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره دهد .
٠٨:٤١ - دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده تعدادی غرف هتل بین المللی پارسیان استقلال
شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال در نظر دارد تعدادی غرفه را اجاره داده و طی مناقصه لیدر برنامه های هنری هتل را انتخاب نماید.
٠٨:٠٨ - دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>