شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید.
٢٢:١٥ - دوشنبه ٤ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
٢١:٥٧ - شنبه ١٢ تير ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال ، تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام غیر قابل مصرف و ضایعاتی
٢٢:٢٩ - دوشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری سه باب رستوران به شرح زیر اقدام نماید .
٢٢:٤٣ - دوشنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
٢٢:٤١ - دوشنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال ، تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام غیر قابل مصرف و ضایعاتی
٢١:٥٢ - جمعه ٧ خرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد موارد مشروح ذیل را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه واگذار نماید .
٠٠:٤٨ - دوشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠

آگهی مزایده عمومی شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال
١٠:٤٢ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

آگهی مشرکت هتل بین المللی پارسیان استقلالناقصه عمومی
١٠:٤١ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

شرکت هتل بین المللی پارسیان استقلال تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد به شرح ذیل به بهره بردار و پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه اقدام نماید.
١٠:٣١ - سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>