میهمانان VIP


VIP مخفف عبارت Very Important Person مي باشد و معمولا به شخصي گفته مي شود که از نظر سياسي خيلي مهم است مانند: سفرا، وزارا، روساي جمهور و … خدمات قابل ارائه به VIP و CIP در فرودگاه، هتل، سالن هاي همايش و … تقريبا يکسان و تفاوت عمده بين اين دو در تامين امنيت براي VIP مي باشد. تامين امنيت معمولا به صورت استفاده از محافظان شخصي، جايگاه هاي اختصاصي، دوربين هاي نظارت تصويري و … مي باشد. هزينه خدمات قابل ارائه به VIP معمولا توسط سازمان مربوطه پرداخت مي گردد.

نمونه هايي از خدمات قابل ارائه براي VIP :

1- فرودگاه :

انجام کليه تشريفات مسافر از قبيل دريافت کارت پرواز، پذيرايي در سالن، بازرسي اختصاصي، ترانسفر تا پاي پلکان پرواز و بالعکس و … .

2- هتل :

اجراي برنامه استقبال از مهمان . پيگيري درخواست ها و حل مشکلات احتمالي در حين اقامت مهمان . در اتاق بايد يک دسته گل، شيريني، انواع ميوه جات، همراه با يک کارت خير مقدم گذاشته مي شود.

3- سالن همايش :

اختصاص نزديک ترين صندلي به سکوي اجراي همايش، ميز براي پذيرايي، شيريني، انواع ميوه جات و … .